eu | es |

arauak_goiburua

Antzizar Kiroldegiaren instalazio eta gainontzeko zerbitzuak erabiltzeko eskubide, betebehar eta baldintzak arautzea du helburu Erregelamenduak, Euskal Herriko Autonomi Erkidegoko Heziketa Fisiko eta Kirolari buruzko ekainaren 11ko 14/1998 Legean, Estatuko Buruzagitzaren urriaren 15eko 10/1990 Legean eta ezargarri diren gainerako xedapenetan xedatutakoaren arabera.

Instalazioak behar bezala erabil daitezen, Beasaingo Udalaren Kirol Zerbitzuko Fundazio Publikoak  Erregelamenduan eta Arauetan xedaturikoa argitu, garatu edo aldatzeko ebazpenak emateko eskubidea izango du, kudeaketaren esleipendunaren eta instalazio horietako langileek egin litzaketen ohar eta iradokizunen kalterik gabe.