eu | es |
 • DIRULAGUNTZAK 2014: Beasaingo Udalaren Fundazioak kirolaren sustapenerako 286.614 € banatuko ditu

  DIRULAGUNTZAK 2014: Beasaingo Udalaren Fundazioak kirolaren sustapenerako 286.614 € banatuko ditu

  Beasaingo Udalaren Kirol Zerbitzuko Fundazio Publikoan  kirol arloko dirulaguntzak interes orokorrekotzat jotzen diren jokabide zehatz batzuk sustatzeko teknika bat dira, baita herri-intereseko kirol arloko jarduerak kudeatzeko entitateen arteko lankidetza prozedura bat.

  1998ko ekainaren 11ko 14/98 Legeak, Euskadiko Kirolarenak, kirola herri onurako gizarte jarduera dela xeda­tzen du 2. artikuluan, per­tso­naren heziketa eta garapena osa­tzen, bizi kalitatea hobe­tzen eta norbanakoaren nahiz gizataldearen ongizatea lor­tzen lagun­tzen duelako, hain zuzen. Legeak, halaber, bakoi­tzak dituen eskumenen barruan kirol politika bul­tza dezaten agin­tzen die herri administrazioei, besteak beste kirol sisteman itsa­tsita dauden sektoreak eta jarduerak bul­tza­tze­arren.

  Beasaingo Udalaren Kirol Zerbitzuko Fundazioak  kirol arloko ondorengo dirulaguntza ildoak aurrikusten ditu:

  1. Kirol jarduera puntualak edo bereziak antolatzeko dirulaguntzak.

  2. Kluben eta kirol elkarteen egiturak garatzeko dirulaguntzak.

  3. Eskola kiroleko egiturak kudeatzeko eta eskola izaerako kirol jarduerak antolatzeko dirulaguntzak.

   4.Kirol instalazioen kudeaketarako dirulaguntzak.

  EGIN BAZKIDE

  Beasaingo Udalaren Fundazioaren eta erakunde onuradunaren arteko erlazio juridikoa lankidetza-hitzarmenen bitartez egingo da. 2014. urtean onuradunak guztira 24 elkarte izango dira.

Leave a reply

Cancel reply